معرفی رشته میکروبیولوژی عمومی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد  واحد لاهیجان

ضرایب امتحانی در کنکور:

زبان تخصصی دارای ضریب 2

زیست سلولی مولکولی   دارای ضریب   2

بیوشیمی  دارای ضریب    1

ژنتیک   دارای ضریب   1

میکروبیولوژی   دارای ضریب  4

 سوالات میکروبیولوژی شامل دروس میکروبیولوژی 1و2.ویروس شناسی.قارچ شناسی.باکتری شناسی1و2وگاهی ایمونولوژی میکروب محیطی در دوره کارشناسی می  باشد

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد .

الف.دروس تخصصی الزامی    ۱۲واحد

ب.دروس تخصصی اختیاری     ۱+۱۲واحد

ج.سمینار ۱و ۲          ۲ واحد

د.پایان نامه    ۸ واحد

دروس کمبود:

آمار زیستی پیشرفته   ۲ واحد

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی   ۲ واحد

متدولوژی تحقیق   ۲ واحد

که دروس کمبود مشترک می باشد .

در صورتی که فرد در دوره کارشناسی دروس زیر را پایین تر  از ۱۲ کسب کرده باشد. یا اصلا نگذرانده باشد.ملزم به گذراندن آنها در این دوره است البته در صورت تشخیص مدیر گروه.

۱.ژنتیک ۲   ۳ واحد

۲.آمار زیستی    ۲ واحد

۳.میکروب کاربردی    ۲ واحد

۴.میکروب محیطی  ۲ واحد

۵.ویروس شناسی   ۲ واحد

۶.اکولوژی   ۲ واحد

۷. ایمنی شناسی  ۲ واحد

۸.زبان تخصصی      ۲ واحد

۹.وصیت نامه امام+آشنایی با قرآن   ۲واحد

 

دروس  تخصصی الزامی میکروبیولوژی:    ۱۲ واحد

۱.اکولوژی میکرو ارگانیسم ها     ۲ واحد

۲.فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها   ۲ واحد

۳.ژنتیک پرو کاریوت ها       ۲ واحد

۴.ویروس شناسی پیشرفته     ۲ واحد

۵.ایمنی شناسی پیشرفته   ۲ واحد

۶.میکروبیولوژی خاک      ۲ واحد

 

دروس اختیاری میکروبیولوژی :۱+۱2 واحد(10 واحد توسط دانشجو باید گزرانده شود)

۱.آنتی بیوتیکها و مکانیسم عمل آنها     ۲واحد

۲.استانداردهای میکروبیولوژی مواد غذایی    ۲واحد

۳.اپیدمیولوژی  میکروبها     ۲واحد

۴.بیو تکنولوژی میکروبی     ۲ واحد

۵.میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته    ۲ واحد

۶.آزمایشگاه استانداردهای میکروبیولوژی مواد غذایی    ۱ واحد عملی

۷. میکروبیولوژی آب و پس آب   ۲واحد

 

 

         منابع مطالعاتی احتمالی برای  کنکورکارشناسی ارشد میکروبیولوژی:

۱.زیست سلولي و مولكولي:

بيولوژي سلولي و مولكولي (Lodish). بيولوژي سلولي و مولكولي (Albert).

زيست‌شناسي سلولي و مولكولي (مريم خالصي- رضا يوسفي).

زيست‌شناسي سلولي و مولكولي (دكتر احمد مجد).

 کتاب تست سلولی و مولکولی مریم خالصی انتشارات  دیبا گران.

۲.ژنتيك

  ژنتيك + 100 (مجتبي سهرابي) انتشارات اميد.

  مجموعه درس‌هاي ژنتيك (مجتبي سهرابي) .

   درسنامه ژنتيك (P.C.Winter, G.I. Hickey). انتشارات براي فردا

   ژنتیک دکتر آساد.

 ۳. بیو شیمی

   بيوشيمي (ملك‌نيا شهبازي).                                                                                

   بيوشيمي (Lehninger).

   بيوشيمي (Strayer).                                                          

   بيوشيمي (Devline).

   بيوشيمي (پرويز پناهي).

۴.میکروبیولوژی.

درس میکروبیولوژی شامل سوالاتی از میکروبیولوژی.باکتری شناسی.ویروس شناسی.قارچ شناسی.میکروب کاربردی و محیطی.ایمنی شناسی.انگل شناسی.می باشد که تعداد سوالات برای هر یک از دروس ذکر شده سلیقه ای بوده و در هر سال می تواند متغیر باشد.مثلا یک سال ۶ سوال قا رچ طرح  میشود و ایمونو ۲ سوال و........

بیشتر سوالات معمولا از دروس میکروبیولوژی .باکتری شناسی.قارچ.ویروس بتا بر سلیقه  طرح می شود .

   ميكروبيولوژي عمومي‌(دكتر ملك‌زاده).       

   ميكروبيولوژي پزشكي (جاوتز).

   ميكروب كاربردي (كروگر)                                                  

    ميكروب محيطي(شايسته سپهر)

    ميكروب غذايي (فرازير)                                                    

   ايمونولوژي (دكتر محمد وجدگاني) .ايمونولوژي رویت.ايمونولوژي ابوالعباس

    ويروس شناسي (دكترناطق)                                                        

    انگل شناسي پزشكي (دكتر هرمزد اورمزدي)یا انگل شناسی نوا برون ترجه دکتر اطهری

    قارچ شناسي دكتر امامي و همكاران و قارچ شناسی دکتر خراسانی.

      و منابع فراوان دیگر……………….

    ۵.  زبان تخصصی

 ......................................................................................................................................

زدن تست های گذشته کنکور از کتاب تست پردازش و سی دی های حاوی سوالات گذشته کنکور بسیار مفید و ارزشمند می تواند باشد.

                                                   به امید موفقیت بروبچه های ایرانی.

 

 

 Powered By
BLOGFA.COM